SQ-23SS-SO-02

SOCKS(2PIECE 1PACK)
BLACK . NAVY

¥ 6,600

SIZE GUIDE

SOCKS(2PIECE 1PACK)
BLACK . NAVY

ORIGINAL BODY

COTTON 60%
ACRYLIC 26%
POLYESTER 10%
NYLON 2%
POLYURETHANE 2%