SQ-23SS-SO-01

SOCKS(2PIECE 1PACK)
BLACK.NAVY

¥ 6,600

SIZE GUIDE

SOCKS(2PIECE 1PACK)
BLACK.NAVY

ORIGINAL BODY
COTTON 60%
ACRYLIC 26%
POLYESTER 10%
NYLON 2%
POLYURETHANE 2%